Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Διδασκαλία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
 
  • 2015-2016. Υπεύθυνη του υποχρεωτικού μαθήματος του Β' εξαμήνου Σπουδών: «Σύγχρονες διδακτικές θεωρίες»

 

  • 2004-2005 & 2007-2010. Υπεύθυνη του υποχρεωτικού μαθήματος του Β' εξαμήνου Σπουδών: «Θεωρίες σχεδιασμού Παιδαγωγικού Υλικού και Παιδαγωγικού Παιχνιδιού». Από το εαρινό εξάμηνο του 2009 μάθημα είναι κατά το 50% δομημένο ως e-learning .

 

  • 2005-2008. Υπεύθυνη (για 4 έτη) του Υποχρεωτικού μαθήματος του Γ' εξαμήνου Σπουδών «Διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας: ανάπτυξη διδακτικού υλικού» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

  • 2003-2007. Διαλέξεις στο πλαίσιο των μαθημάτων «Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης» και «Προγράμματα Σπουδών στις Επιστήμες του Ανθρώπου» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Θ. με τίτλους: «Διαχείριση του λόγου και ομαδοσυνεργατική μάθηση», «Αναλυτικά προγράμματα για τη γλωσσική αγωγή: αρχές σχεδιασμού» και «Η προσέγγιση των κειμενικών ειδών στα αναλυτικά προγράμματα για τη γλώσσα».