Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Επίβλεψη Εργασιών

Διατριβές | Διπλωματικές | Πτυχιακές
Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού (ΠΜΣ -ΠΤΔΕ) | Επιστήμες της αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία (ΠΜΣ-ΠΤΠΕ)  

 

  • Μπαμπαλιούτας, Δ. (2007). Παραγωγή διδακτικού υλικού για την ανάπτυξη κριτικού οπτικού γραμματισμού μέσα από έντυπα διαφημιστικά κείμενα σε μαθητές/ριες ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. (Συνεπιβλέπων: Ν. Χανιωτάκης)
  • Γκόρια, Σ. (2007). Οπτικός γραμματισμός στην προσχολική ηλικία. Μια διδακτική παρέμβαση με τη χρήση χαρτών. (Συνεπιβλέπων: Ν. Χανιωτάκης)
  • Παρασκευά, Α. (2007). Παραγωγή Ηλεκτρονικού Υλικού με στόχο την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της πρώτης γραφής και ανάγνωσης. (Συνεπιβλέπουσα: Χ. Σολομωνίδου)
  • Τσαβέ, Π. (2008). Διερεύνηση της επίδρασης μιας διδακτικής παρέμβασης με θέματα από το φυσικό περιβάλλον στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου μαθητών Γυμνασίου. (Συνεπιβλέπουσα: Β. Παπαδημητρίου)
  • Οικονόμου, Α. (2009).Ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την αξιοποίηση της εικόνας στη διδασκαλία της περιγραφής. (Συνεπιβλέποντες: Ν. Χανιωτάκης, Μ. Παπαρούση)
  • Πάππου, Ε. (2009). Παραγωγή γραπτού λόγου στις φυσικές επιστήμες. Το «Συμπέρασμα» στο «Τετράδιο Εργασιών» της Στ' Δημοτικού. (Συνεπιβλέπουσα: Ε. Σταυρίδου).
  • Ντούρα, Ε. (2010). Τ.Π.Ε. και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση: Αξιολόγηση λογισμικών για τη Γλώσσα. (Συνεπιβλέπουσες: Χ. Σολομωνίδου, Μ. Παπαρούση)
  • Βήττα, Δ. (2010). Μελέτη της ικανότητας ορθογραφίας μαθητών και φοιτητών 'ξένων' λέξεων που έχουν ενταχθεί στην ελληνική γλώσσα ως δάνειες. (Συνεπιβλέποντες: Ν. Χανιωτάκης, Γ. Ανδρουλάκης)