Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Επίβλεψη Εργασιών

Διατριβές | Διπλωματικές | Πτυχιακές
 

  • Πνιγούρα, Ν. (2013). Πρακτικές γραμματισμού στη τσιγγάνικη οικογένεια. (Συνεπιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.
  • Δήμου, Α. (2012). Πολυγραμματισμοί και Τ.Π.Ε.: Διδακτικές παρεμβάσεις στην προσχολική εκπαίδευση. (Συνεπιβλέπων: Η. Καρασαββίδης). Βόλος, Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.
  • Ζίφκου, Ε. (2011). Ανάγνωση έντυπων πολυτροπικών κειμένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  • Νταλούκα, Ε. (2011). Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανάγνωση. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  • Μαϊμάρη, Ε. (2010). Πολυγραμματισμοί και χαρτογράφηση στην πρώτη παιδική ηλικία. (Συνεπιβλέπουσα: Α. Χρονάκη)
  • Τσιούπη, Σ. (2003). Στρατηγικές ανάγνωσης παιδιών προσχολικής ηλικίας. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  • Στεφάνου, Ε.-Α. (2003).Ανάπτυξη των σημασιολογικών πεδίων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: κατάκτηση όρων των φυσικών επιστημών. (Συνεπιβλέπουσα: Β. Χρηστίδου)
  • Τασοπούλου, Α. (2003). Ο γραμματισμός των νηπίων μέσα από διάφορους τύπους κειμένων. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  • Σαμαρίνα, Κ. (2003). Η κατάκτηση των πραγματολογικών γνώσεων από παιδιά ηλικίας 3,6-5,6 ετών. (Συνεπιβλέπων: Β. Αναγνωστόπουλος)
  • Παπαδήμα, Χ. (2004). Η εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων της προσχολικής ηλικίας. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  • Κωστούλα, Σ. (2004). Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην πρώτη σχολική και προσχολική ηλικία. (Συνεπιβλέπων: Β. Αναγνωστόπουλος)
  • Ζουμπουλίδου, Ζ. (2004). Η ανάπτυξη της γλώσσας σε δίγλωσσα νήπια. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  • Καραπέτη, Ε. (2005). Η αιτιολόγηση στο λόγο των παιδιών 3,6-5,6 ετών. (Συνεπιβλέπουσα: Φ. Μπονώτη)
  • Οικονόμου, Β. (2005). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών: λογισμικά για το γραμματισμό στην προσχολική εκπαίδευση. (Συνεπιβλέπουσα: Α. Χρονάκη)
  • Παπακώστα, Χ. (2007). Κριτήρια επιλογής τηλεοπτικών διαφημίσεων από παιδιά προσχολικής ηλικίας. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  • Σούκουλη, Γ. (2007). Οι τηλεοπτικές συνήθειες των παιδιών προσχολικής ηλικίας: μία συγκριτική έρευνα. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)
  • Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Διδακτική αξιοποίηση και αξιολόγηση ενός κλειστού λογισμικού για τη γλώσσα. (Συνεπιβλέπων: Η. Καρασαββίδης)
  • Κούκα, Α. (2009). Προσεγγίζοντας το νόημα σε εξώφυλλα παραμυθιών: μία έρευνα με παιδιά 4-7 ετών. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά)