Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Έρευνα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
-2010 | 2010-2000 | 1990-2000 | 1980-1990
 
  • Μάρτιος 1994 - Δεκέμβριος 1994. Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με σκοπό τη δημιουργία διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία γαλλικής και ελληνικής γλώσσας σε κοινά με εξειδικευμένες γλωσσικές ανάγκες (CAPRE-D.M. πρόγραμμα LINGUA, δράση ΙΙΙ). Το πρόγραμμα στόχευε στην παραγωγή διδακτικού υλικού για κατάρτιση δημο­σιο­γράφων και υπαλλήλων των Πανεπιστημίων της Θεσσα­λονίκης, του Limerick (Ιρλανδία) και του Montpellier (Γαλλία) στη γαλλική, αγγλική και ελληνική γλώσσα με σκοπό να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές τους ανάγκες επικοινωνίας. Επιστημονική υπεύθυνη του έργου: Βάσω Τοκατλίδου

    Θέση στο έργο: Μέλος της ομάδας ανάπτυξης διδακτικού υλικού. Επίσης, εσωτερική αξιολογήτρια του διδακτικού υλικού μέσω πιλοτικής διδα­σκαλίας στα πανεπιστήμια του Limerick, του Montpellier  και της Θεσσαλονίκης.

  • Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1993. Συμμετοχή στο σχέδιο CAPRE-D.M., του προγράμματος LINGUA, δράση ΙΙΙ, με στόχο τη δημιουργία curriculum εξειδικευμένης γλωσσικής κατάρτισης στη γαλλική γλώσσα για ομάδες με ειδικές επαγγελματικές ανάγκες (υπάλληλοι πανεπιστημίων, δημοσιογράφοι). Επιστημονική υπεύθυνη: Βάσω Τοκατλίδου.
  • Θέση στο έργο: Μέλος της ομάδας σχεδιασμού του curriculum για τη γαλλική γλώσσα.