Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Επίβλεψη Εργασιών

Διατριβές |   Διπλωματικές | Πτυχιακές
Διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί | Διατριβές σε εξέλιξη
 

  • Μόγλη, Μ. Μαθαίνοντας την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε μη-τυπικές μορφές εκπαίδευσης. Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Παρασκευαίδη, Α.: Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικού γραμματισμού με αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων. Μια διδακτική παρέμβαση με μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου.