Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Έρευνα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
-2010 | 2010-2000 | 1990-2000 | 1980-1990
 
  • 2008. Συμμετοχή στο έργο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Υπεύθυνη για τη δράση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Χριστίνα Σολομωνίδου, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Θ
  • Θέση στο έργο: Υπεύθυνη της ομάδας για την επιμόρφωση φιλολόγων.

 

  • 2007-2008. Συμμετοχή στο έργο «Νο 1.14 Μαθαίνω τη γλώσσα μου» στο ερευνητικό πρόγραμμα «Νηρηίδες-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων του Έργου «Πλειάδες-Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.. Το πρόγραμμα αφορούσε την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού «Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη» και του συνοδευτικού υποστηρικτικού υλικού σε  συνεργασία με τις «Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.».

    Θέση στο έργο: Υπεύθυνη της εκπαιδευτικής ομάδας (Μαρία Παπαδοπούλου, Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Αργυρώ Παρασκευά, Μαρία Επιτρόπου)