Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Μαρία Παπαδοπούλου
Αργοναυτών Και Φιλελλήνων
Συγκρότημα Παπαστράτου
(Κτίριο ΙΙΙ, γραφείο 18 )
38221 Βόλος

Τηλέφωνο - Fax: 24210 74750

e-mail: mariapap@uth.gr

skype: mariapap13

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Maria_Papadopoulou16

Academia: http://uth.academia.edu/MariaPapadopoulou