Δημοσιεύσεις
     Έρευνα
     Διδασκαλία
     Εκπαιδευτικό Υλικό
     Επίβλεψη Εργασιών
  
 
Άρθρα

Δημοσιεύσεις

Διατριβές | Επιμέλεια Βιβλίου | Άρθρα σε Περιοδικά | Κεφάλαια σε βιβλία | Εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων
 

 1. Barkas, N. & Papadopoulou, M. (2016). 'The house of our dreams': A decade of advertisements in building magazines. In Ε. Deltsou & M. Papadopoulou (eds). Changing worlds & Signs of the times: Selected proceedings from the 10th International Conference on Semiotics. Volos: Hellenic Semiotic Society.
 2. Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2016). Young children accessing multimodal texts: A case study. In the Proceedings of the 12th World Congress of Semiotics
 3. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, A., Αποστολίδου Β,. Ιορδανίδου, Α., Καραντζόλα, Ε., Κοσεγιάν, Χ., Μητσιάκη, Μ., Παπαδοπούλου, Μ., Φλιάτουρας, Α., Χατζησαββίδης, Σ., Χοντολίδου, Ε. (2015). Οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 35 (σσ. 67-69). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) ΑΠΘ
 4. Χρηστίδου, B., Δημητρίου, Α., Παπαδοπούλου, Μ., Γραμμένος, Σ., & Μπάρκας, Ν. (2015). «Μικροί ερευνητές ήχου»: ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την ευαισθητοποίηση στις συνέπειες του θορύβου. Στο Χ. Σκουμπουρδή & Μ. Σκουμιός (εκδ.). Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή 'Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες', (σσ. 452-472). Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος, 17 & 18 Οκτωβρίου 2014).
 5. Παγκουρέλια, Ε., & Παπαδοπούλου, Μ. (2015). Πτυχές της τροπικότητας στον επιχειρηματολογικό λόγο. Πόσο συνειδητά επιχειρηματολογούν οι μαθητές; In G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch.Papadopoulou, E. Vlachou (Eds.), 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-29 September 2013) Selected Papers / Πρακτικά (pp. 1263-1274). Ρόδος: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 6. Μπάρκας, Ν., Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ: η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά. Στο Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ακουστική 2014» (Θεσσαλονίκη, 20-21/10/2014) (σσ.278-284). Ελληνική Ακουστική Εταιρεία & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 7. Manoli, P., & Papadopoulou, M. (2013). Strategic reading in multimodal texts: An application in EFL. In L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, & I. Candel Torres (Eds.), Electronic Proceedings of the 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 3533-3540). Barcelona, Spain: International Association of Technology, Education and Development
 8. Νταλούκα Ε., Παπαδοπούλου Μ. & Θεοδωρακάκου Μ. (2012). «Όσο μεγαλώνω μαθαίνω να διαβάζω τον γραπτό κόσμο γύρω μου;» Διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανάγνωση. Στο Σ. Πανταζής, & Χ. Ζάραγκας (επ.). Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, Ιωάννινα 11 - 13 Μαΐου (σσ. 324-335). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 9. Ζίφκου Ε., Παπαδοπούλου Μ. & Κακανά Δ. (2012). Χρώμα + τυπογραφία + εικόνες: τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως νοηματοδότες πολυτροπικών κειμένων. Στο Σ. Πανταζής, & Χ. Ζάραγκας (επ.). Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, Ιωάννινα 11 - 13 Μαΐου (σσ. 336-347). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 10. Χατζηγεωργίου, E., Παπαδοπούλου, M. & Κακανά, Δ. (2012). Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Στο Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση - Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΕΤΠΕ.
 11. Παγκουρέλια, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2012). «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;» Η παρουσία της αφήγησης και της περιγραφής σε μαθητικά γραπτά επιχειρηματολογίας. Στο Ζ. Gavriilidou, A. Eftymiou, E. Thomadaki & P. Kampakis-Vougiouklis (eds). Selected papers of the 10th ICGL. (pp.1038-1046). Κomotini/ Greece: Democritus University of Thrace.
 12. Παπαδοπούλου, Μ., Κούκα, Α., Ποιμενίδου, Μ. (2010). Προσεγγίζοντας το νόημα σε εξώφυλλα παιδικών βιβλίων: Μία έρευνα με παιδιά 4-7 ετών. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, & Α. Φτερνιάτη (επιμ.) Γραφή και Γραφές στον 21ο αιώνα: Η πρόκληση για την εκπαίδευση. Πάτρα, 13-14 Νοεμβρίου 2009.
 13. Papadopoulou, M. (2009). Literacy and Multiliteracies in Early Childhood Education: some comments on the Greek Curriculum. In Proceedings of the European Regional Conference of OMEP "Current Issues in Preschool Education in Europe: Shaping the Future", Syros, 28 - 30 April 2009.
 14. Επιτρόπου, Μ., Παγκουρέλια, Ε., Παπαδοπούλου, Μ. (2010). Ο ελληνικός εμφύλιος: ένα διαθεματικό σενάριο. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», σ. 1-7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010
 15. Papadopoulou, M. Gana, H. (2008). L'enfant de l'age prescolaire dans le role du «lecteur » des textes fonctionnels multimodaux. In A. Weil-Barais, E. Marti, K. Ravanis (eds). « Noter pour Penser : Approches Developpementales et didactiques» Actes du Colloque International, Angers, 27-28/1/2005.

 16. Παπαδοπούλου, Μ., Καβαλάρη, Π., Επιτρόπου, Μ. (2007). Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σημείων: διαμόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά Δ' Δημοτικού. Στο Ε. Σταυρίδου & Χ. Σολομωνίδου (επιμ.). Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 171-180.
 17. Βίγκλας, Λ., Μάτος, Α., Οικονόμου, Α., Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Weblogs & Wikis: Νέα Μέσα, Νέα Επικοινωνία. Στο Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ- Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, τόμος Α', 641-650.
 18. Παγκουρέλια, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Ιδεολογικά μηνύματα στο λόγο και την εικόνα των σχολικών εγχειριδίων: μια πρόταση ανάλυσης. Στο Γ.Δ. Καψάλης & Α. Κατσίκης (επιμ.). Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας» Ιωάννινα, 605-613
 19. Κακανά, Δ., Καζέλα, Κ., Ανδριοπούλου, Γ, Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Μετεωρισμοί, Προσανατολισμοί, Προβληματισμοί: Ανιχνεύοντας τις απόψεις των νηπιαγωγών για τη γραφή. Στο Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ «Η γλώσσα ως μέσο και αντικείμενο μάθησης στην Προσχολική και Πρωτοσχολική ηλικία» Πάτρα, 135-142
 20. Παπαδοπούλου, Μ. & Καβαλάρη, Π. (2006). Διαμόρφωση ενός εργαλείου με στόχο τη διδακτική αξιολόγηση λογισμικών για το γραμματισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο Δ.Χ. Χατζηδήμου & Χ. Βιτσιλάκη (επιμ.) Το σχολείο στην κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας. Πρακτικά ΙΑ' Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης,341-349.
 21. Ζάγκα, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2006). Το μουσείο ως χώρος γραμματισμού: Επίσκεψη σε μια έκθεση και παραγωγή γραπτού λόγου από δίγλωσσους μαθητές. Στο Δ. Χατζηδήμου, κ.α. (επιμ.) Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΕ, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, τόμος Α' 153-160.
 22. Παπαδοπούλου, Μ., Χρηστίδου, Β., Οικονόμου, Α. (2005). Εξοικονόμηση νερού: μια διαθεματική προσέγγιση. Στο Η διαθεματική Προσέγγιση της Διδασκαλίας και της Μάθη­σης στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία. Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ.Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 303-309.
 23. Παπαδοπούλου, Μ. (2005). Τύποι διδακτικού υλικού για την υποστήριξη της γλωσσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Ε. Σταυρίδου, Β. Βέμη, Θ. Κάββουρα (επιμ.). Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας. Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 163-173.
 24. Παπαδοπούλου, Μ. & Ποιμενίδου, Μ. (2004). Διαβάζουμε τα γράμματα ή τα μετράμε; Οι στρατηγικές των παιδιών προσχολικής ηλικίας για να προσεγ­γίσουν ένα γραπτό κείμενο. Στο Ν. Ζούκης, & Θ. Μητάκος (επιμ.). Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. (ηλεκτρονική μορφή).
 25. Παπαδοπούλου Μ., (2003). Το νηπιαγωγείο ως προνομιακός χώρος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Στο Α. Τσοτσορού (επιμ.). Πρακτικά τουΑ' Διεθνούς Συνεδρίου για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνι­κής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Διατμηματικό Πρόγραμμα διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Αθήνα: Γκέλμπεσης Γεώργιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 401-467.
 26. Παπαδοπούλου, Μ. (2002). Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόμους της πόλης. Στο Α. Σταύρου-Σηφάκη & Φλιάτουρας, Α. (επιμ.). Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 23ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 89-99.
 27. Παπαδοπούλου, Μ. (2002). Η χρήση των λογότυπων για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής από παιδιά προσχολικής ηλικίας: Διευκολύνσεις και περιορισμοί, στο Α. Παπάς κ.α. (επιμ.).  Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αθήνα: Ατραπός. Τόμος Α' 312-320.
 28. Παπαδοπούλου, Μ. (2001). Γραφή και Ανάγνωση στο Νηπιαγωγείο. Στο Χ. Τσολάκης (επιμ.). Γλώσσες και γλώσσες. Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη  διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Θεσσαλονίκη. Θεσσα­λονίκη: Κώδικας, 135-145.
 29. Παπαδοπούλου, Μ. (2001). Η εξοικείωση με την ελληνική γραφή παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω της αξιοποίησης των συλλειτουργούντων με τη γραφή σημειο­λογικών συστημάτων. Στο Α Χαραλαμπόπουλος & Μ. Καραλή, (επιμ.). Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 574-584.
 30. Παπαδοπούλου, Μ. (1999). Η γραφή και η ανάγνωση ως αντίρροπες τάσεις στο ελληνικό γραφικό σύστημα. Στο Α. Μόζερ, (επιμ.). Ελληνική Γλωσσολογία '97, Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 418-426.
 31. Παπαδοπούλου, Μ. (1997). Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία. Στο Ε. Μελά-Αθανασοπούλου (επιμ.). Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συμποσίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 148-162.
 32. Παπαδοπούλου, Μ. (1996). Τα αυθεντικά κείμενα στη σχολική τάξη: μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Στο Α. Τσοπάνογλου & Ν. Τρύφωνα Αντωνοπούλου (επιμ.). Η κοινωνιογλωσσολογική διάσταση στη διδασκαλία και εκμάθηση των ζωντανών γλωσσών. Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Τόμος 7, 228-233.